جزئیات پروژه

ساختمان تجاری آقای مهندس نصر و دکتر کریمی فرد

  • عنوان پروژه
    ساختمان تجاری آقای مهندس نصر و دکتر کریمی فرد
  • مکان
    خیابان سهروردی
  • مشتری 1
    آقای مهندس نصر و دکتر کریمی فرد